‘Capturing the soul’

Wanneer heeft ‘iets’ zijn tijd gehad en wordt het vervangen door iets nieuws? Op welk moment wordt hetgeen dat verloren gaat een herinnering en wat blijft er van over? Is hetgeen dat overblijft nog hetzelfde zonder hetgeen dat weg is? Hoe vat je hetgeen samen dat door tijd en ruimte verdwenen is? Het eindresultaat beschrijft een zoektocht naar een antwoord op enkele vragen. Op een polyfocale manier wordt een vervlogen, stoffelijke - en versteende herinnering in tijd en ruimte samengebracht.

Een gebouw kan van belang worden geacht omdat het huidige generaties een beeld geeft van het verleden en kan bijdragen aan een culturele identiteit. Maar hoe wordt die ziel van het gebouw vastgelegd? Gebouwen worden bewaard, maar is het gebouw nog hetzelfde als vroeger als hetgeen wat erin zat er niet meer is. Hoeveel levensfases doorstaat het gebouw tot het niet meer kan? Is leegstand en verloedering een eindpunt of eerder net één van de meest interessantste fases? Wat betekent die periode voor het gebouw en waarom wordt er enkel teruggegrepen naar de ‘gloriejaren’? Maakt deze periode van leegstand van de ‘gloriejaren’ een ver- vlogen herinnering?

In de ‘gloriejaren’ bevonden zich hier laboratoria waar Joseph Denys proe-ven uitvoerde op paarden ter bestrijding van difterie. Dit verhaal bleef bij ons het sterkste hangen, maar het be- schrijft niet de hele levenswandel van het gebouw.

Het stof of de stoffelijke herinnering, dat in het gebouw nog aanwezig is, is een verzameling van allemaal kleine deeltjes. Deze deeltjes zijn voorname- lijk afkomstig van vezels, huidschilfers, haren, voedselafval en dode insecten. Stof zie je niet zomaar, je ziet het pas als het in grote hopen aanwezig is. Het doorloopt meerdere levensfases en accumuleerd zich in de tijd. Bevat dit niet eerder de geest van het gebouw? Wij willen dit stof conserveren en zelfs etaleren als een massa in de (nu) pro-pere ruimte. Door het gebouw schoon te maken kwamen we tot enkele tegenstrijdigheden; Kuisen we het verleden op of willen we het juist terug naar boven halen? We kunnen het niet zomaar naar buiten laten vegen. Maar anderzijds willen we nieuwe levensfasen ook niet in de wegstaan..

Renée Baatsen & Jean-Sebastien Bernaert
instalatie
Meer foto's