Met mijn werk probeer ik de relatie tussen toeschouwer, ruimte en kunstwerk te onderzoeken. Hoe ervaart de kijker een abstract werk dat geen onmiddellijke betekenis voortbrengt maar wel in directe relatie staat met de ruimte waarin het geplaatst is? Hoe kan ik de toeschouwer de beeldentaal laten zien waaruit onze omgeving is opgebouwd. De pure vorm die aanwezig is onder de drukte aan betekenissen.

Mijn oog is constant op zoek naar een evenwichtige compositie in de architectuur van het straatbeeld. Door dit landschap elke dag te observeren en ontleden ontdek ik patronen en herhalingen of vormelijke samenstellingen die ik later vertaal tot een poëtische en ruimte prikkelende compositie.

Door mijn kijk op de wereld te vertalen in een beeld, verplicht ik de toeschouwer om te kijken op mijn manier. Niet enkel naar het meteen zichtbare, de oppervlakkige tekens, maar ook naar wat er achter ligt. (de gelaagdheid van vorm, kleur, enz) De verschillende lagen waaruit onze wereld is opgebouwd, die samen een beeld vormen dat gelezen kan worden als een architecturaal landschap.

Mijn beelden bewegen zich tussen het picturale en het sculpturale. Af en toe voeg ik een lichtbron toe, hierdoor krijgt een sculptuur extra vormen en lijnen. Bovendien wordt elk werk gecreëerd met verzamelde en gevonden materialen. Ik probeer mezelf te onderscheiden van de spilzieke wereld, door materiaal te gebruiken die ik vind in mijn omgeving. Door goed rond te kijken en mijn ogen open te houden, zie ik materialen die van zichzelf al een interessante vorm aannemen. Door deze een klein beetje te manipuleren of te wijzigen, maak ik de beleving interessanter.

Lien Swerts
Vrije grafiek en installatiekunst.
Website