Wij smachten naar het converseren met onze inherente behoefte die zich een weg baant in het stilzwijgen van onze kern Om ons zaad te oogsten in vruchtbare bodem Niet afhankelijk van facties , maar het vinden van onze eigen Het zoeken naar de wortels van het zaad kan alleen maar streven binnen het zijnde Ik dip in de redenering van de eigen ervaring, in een voortdurende strijd binnenin onze fundaties, onze verloren oerkracht Onderzoeken zonder grenzen Het bevragen en bezingen van kennis met de weerklank van onze oervaders de noodzaak naar het omhelzen van de fundamentele reden voor menselijk bestaan Tegelijkertijd het omarmen van de tragedie die naakt in de onwetendheid van ons beginsels ligt Het omarmen van de duisternis in het licht Ik proberen te herscheppen wat verloren is gegaan datgene te benadrukken wat al bestaat, wat altijd is geweest en zal blijven en dit kan alleen worden gegeven door middel van beelden en materialen die in een voortdurende dialoog zijn in en met zichzelf als een metaforische verbinding Abstractie beweegt diep in de aard van het zijnde en het individu en doorboort tegelijkertijd de geestelijke stilte met gouden pijlen Slechts de glimp van het sublieme, Staren naar een plaats waar chaos orde wordt en orde chaos een poging tot het begrip van het zijn Mijn poging om te binden met de uitgestrektheid in de tijd van een beginsel of een einde tussen her en der zo zijn schepping en vernietiging één in hetzelfde

Ik , als schilder , toon zowel de pijnen als vreugden van het zoeken naar en dichter groeien naar onze oorsprong.

Laura Tack
Beeldende kunsten
Website