‘How (Not) To’

Jana en Katrien hebben elkaar gevonden in het gulzig zoeken naar een geschikte definitie van kunst. In het dagdagelijkse leven is er een grote nood aan een voorbepaalde structuur; de meeste mensen voelen zich veiliger als ze kunnen classificeren en richtlijnen mogen volgen. De kunst leent zich hier niet toe, deze laat zich niet gemakkelijk in een hokje steken. Hieruit is het instructieboek ‘How (Not) To’ ontstaan. Het is een ludiek antwoord op de veel gestelde vraag ‘Hoe te kijken naar kunst’. Via deze weg hebben ze de ob/sub-jectiviteit van het kijken benadrukt en hun visie op ‘kijken naar kunst’ onderzocht. Het is een instructieboek die uit de boot valt: ze is niet in boekvorm gebundeld, heeft geen volgorde en kan niet ad random geraadpleegd worden. Het boek heeft de aard van haar scheppers. De vorm waarin het instructieboek zich voordoet hangt af van de ruimte waarin het werk zich bevind en hun gemoedstoestand. Deze keer bestaat het uit een samenstelling van een reeks foto’s .

Katrien Rosiers & Jana Arns
fotografie
Meer foto's Katrien Rosiers Jana Arns