Het in vraag stellen van onbewuste rituelen die mensen in onze hedonistische Westerse maatschappij ondergaan om een eens gemiste bevrediging te herhalen is de rode draad in het werk van Eveline Lambrechts. Vaak gebruikt ze verhalen, rituelen, mythes, paradoxen waarin een trieste herhaling, melancholie of hebzucht in verweven zit. Dit resulteert in diverse mediums waarin symbolisme een grote rol speelt.

Julie werkt dan weer introspectief. Maar zij doet dit pas nadat zij zich een inhoudelijk concept eigen heeft gemaakt. In haar fotografisch werk poogt zij portretten en landschappen te ontdoen van de noties tijd en plaats. Het getoonde speelt zich nérgens af, evenmin is het op een tijdslijn te plaatsen. Het gefotografeerde ontstijgt zichzelf omdat het gehuld is in stilte. Zij toont een teruggetrokken en meditatieve wereld die de potentie in zich draagt van het intieme en universele.

In de zeefdrukken die Julie van der Vaart en Eveline Lambrechts samen hebben gemaakt zit een melancholie die te vinden is in beiden hun werk. Door de combinatie van geometrische vlakken en lijnen met het organische van de natuur en rotsen wordt er een trieste spanning gevormd. Dit wordt versterkt door de keuze voor donkere kleuren die het geheel een zekere poëtische stilte laat uitademen.

Julie van der Vaart & Eveline Lambrechts
mixed media
Meer foto's Julie van der Vaart Eveline Lambrechts