‘Pui’

Het was een foto uit 1946 van mijn grootvaders zus Therese, op ongeveer 20 jarige leeftijd, die me voor het eerst een weerspiegeling van mijn eigen gelaat toonde. Nooit eerder kwam ik een foto tegen waarmee mijn neus sprekende gelijkenissen vertoont. Dit beeld vormde het startpunt voor een multiple werk dat bestaat uit verschillende reeksen met zeefdruk bedrukte ansichtkaarten dewelke ingrepen ondergingen door het reizen met de post. Hierdoor ontstond er een afschilfering in de gelaagdheid die ik graag als façade benoem. Een façade of pui als metafoor zoals we die kennen in de betekenis van gevels van historische gebouwen. De fascinatie voor een bepaalde familiefoto verschoof gaandeweg ook naar andere portretfoto’s uit de nabije omgeving. De eerder persoonlijkere toets komt in dit werk iets meer op de achtergrond te staan. De nadruk wordt gelegd op het idee van de façade onder de vorm van een gelaagdheid die ons er van weerhoudt een ware impressie te krijgen van de persoon afgebeeld op de foto. “De (voor)oorlogse portretten vertonen eenzelfde façade: het haar is eenmalig gefatsoeneerd, de juwelen slechts geleend.” Al het wezen van het portret bestaat slechts uit één moment, voor altijd vereeuwigd. Eén indruk, die een valselijk beeld van welzijn wil opdringen, bepaald op welke manier we naar de geportretteerde gaan kijken. Het steeds terugkerende formaat van de ansichtkaart is typerend voor mijn meest recente werken. Naast het uniforme formaat is ook het idee van verhullen en onthullen een leidraad doorheen mijn werken. Een van de laatste werken toont ons een reeks ‘krasportretten’ met een speelse knipoog naar het idée om een persoon te identificeren met een krasbilliett. In een volgend ontwerp zal de interactie tussen de toeschouwer meer geprikkeld worden doordat de toeschouwer zelf mee mag spleen in een spel van verhullen en onthullen. Een symbiose komt tot stand tussen het werk en het publiek wanneer deze laatste zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen om een ingreep aan te gaan met het werk.

Greet Theunkens
Vrije grafiek en installatiekunst.
Tumblr