"1753" door Jean-Sébastien & SOULMADEworks

Anders Lelijk kan ook mooi zijn. Vaak zelfs mooier dan mooi. Persoonlijk hou ik wel van lelijk. Maar ook van anders. Zeker van anders! Dat is tenminste anders.

Ons uitgangspunt is een waar gebeurd verhaal dat we vonden in het boek met als titel 'Vaartkom weerspiegeld'. Het werk verwijst naar de zilveren spade die gebruikt werd om de eerste hand te leggen aan de vaart. Ze werd nooit meer teruggevonden. Geen van de 500 ardense boeren die het karwei klaarden wist waar de schop gebleven was.

Hieronder de passage die ons inspireert. Uiteindelijk drong het Leuvense stadsbestuur er in 1730 bij de Oostenrijkse keizer op aan om een kanaal te mogen graven vanuit Leuven ‘tot in de groote wateren tussen de stadt Mechelen ende Willebroeck’. Dat werd weer op de lange baan geschoven vanwege oorlogs-geweld. Tot 21 januari 1750. Die dag kreeg burgemeester Theodoor baron d’Eynatten het verlossende woord dat de toestemming was verleend. Daarop werd de stad ondergedompeld in een ongekende feestvreugde met vuurwerk, publieke muziekopvoeringen en danspartijen, feestverlichting en beiaardconcerten. Op 9 februari kwam landvoogd Karel van Lotharingen in Leuven toe onder kanongebulder, saluutschoten en klokkengelui. In stoet ging het naar Wilsele waar de aartshertog de eerste spadesteek deed met een daarvoor speciaal vervaardigde zilveren spade. Die spade is spijtig genoeg verdwenen maar in museum M staat nog wel de kruiwagen waarin die eerste spadesteek werd opgeladen. Ruim 500 Ardense boeren begonnen met hun graafwerk dat in juli 1753 beëindigd werd. Toch duurde het nog tot 1763 vooraleer het kanaal definitief in gebruik kon genomen worden. Misrekeningen, verkeerde beslissingen en onnodige spaarzaamheid hadden instortingen aan boorden en sluizen in Mechelen en Tildonk tot gevolg.

1753
Beeld
website